เลสิกคืออะไรมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

เลสิกคือการรักษาสายตาที่ผิดปกติโดยการใช้วิธีการเลเซอร์ที่เรียกว่าเอ็กไซเมอร์เลเซอร์คือการเลเซอร์ด้วยความยาวคลื่นในระดับอัลตราไวโอเลต เป็นแสงเลเซอร์แบบเย็นจะทำปฏิกิริยากับพื้นที่ผิวสัมผัสเท่านั้นไม่กระจายไปด้านข้างหรือผ่านทะลุเข้าไปภายในลูกตาโดยจะใช้ร่วมกับเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่าไมโครเคอราโตม ซึ่งจะใช้แยกชั้นของกระจกตาออกประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตาทั้งหมดแล้วยิงเลเซอร์ที่เนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อปรับเปลี่ยนความโค้ง แล้วจึงปิดประจกตากลับลงไป โดยไม่ต้องเย็บกระจกตาสามารถสมาน ติดกันเองตามธรรมชาติ ที่กล่าวมานี้เรียกว่าการทำเลสิกซึ่งเป็นวิธีการรักษาความผิดปกติทางสายตาที่ดีที่สุด


ขั้นตอนการทำเลสิก

ขั้นตอนที่ 1 : การใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตาเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดจะทำหน้าที่แยกชั้นกระจกตาที่มีความหนาตามที่กำหนด และทำการยก Flap ที่ทำการแยกชั้นออกมาแล้วนั้นขึ้นเผยให้เห็นเนื้อกระจกตาในชั้นเนื้อเยื่อหลักเพื่อใช้ในการยิงเลเซอร์


ขั้นตอนที่ 2 : ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้คำนวนเอาไว้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งใบบริเวณชั้นเนื้อเยื่อหลัก ของกระจกตา


ขั้นตอนที่ 3 : แพทย์จะนำชั้นของฝากระจกตาที่เปิดแยกไว้ปิดกลับมายังที่เดิม โดยครอบเหนือบริเวณที่ได้ทำการยิงเลเซอร์แล้ว, อาจใช้หรือไม่ใช้คอนแทกเลนส์ในการครอบตาไว้หลังผ่าตัดก็ได้แล้วแต่กรณี


ผลที่ได้ตามมาจากการทำเลสิก

อาการสายตาสั้นหรือสายตาเอียง จะลดลงจากเดิมได้มากกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นอิสระจากการใช้แว่นตาหรือการใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลา หากคุณกำลังมองหาคลีนิกหรือโรงพยาบาลสำหรับทำเลสิกเราขอแนะนำที่ศูนย์ทำเลสิกแบบครบวงจร Laser Vision ซึ่งเป็นคลีนิกสำหรับทำเลสิกโดยเฉพาะ มีแพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำเลสิกมานานกว่า 20 ปี จึ่งมั่นใจในฝีมือและคุณภาพการรักษาได้