Home

Blog_allblog

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่คอยมาช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวัน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ง่ายขึ้น แต่การปล่อยให้ลูกใช้เวลาไปกับจอมือถือ แทนที่จะออกไปเล่นข้างนอกบ้านหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆที่เหมาะสมกับวัย ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในหลายๆด้าน เช่น...
Post date: Friday, February 19, 2021 - 10:42
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยบ้านก็เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าไลฟ์สไตล์จะเปลี่ยนไปเช่นไร การสร้างครอบครัว การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ หรือแม้แต่สร้างสร้างฐานะความมั่นคง ทุกอย่างสามารถลงตัวได้ที่คำว่าบ้าน บ้านคุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

...
Post date: Wednesday, December 23, 2020 - 11:43
บ่อยครั้งที่เรามักจะมองหาโครงการบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่สะดวกแก่การเดินทางหรือใกล้กับสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา ซึ่งสถานที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองหรือตามโครงการรถไฟฟ้าที่มีรถจำนวนมากวิ่งผ่าน โดยปัญหาเหล่านี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหามลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง...
Post date: Thursday, October 22, 2020 - 16:37