ออกไปพบประสบการณ์ใหม่และเพื่อนจากธรรมชาติ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่คอยมาช่วยเหลือเราในชีวิตประจำวัน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ง่ายขึ้น แต่การปล่อยให้ลูกใช้เวลาไปกับจอมือถือ แทนที่จะออกไปเล่นข้างนอกบ้านหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆที่เหมาะสมกับวัย ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในหลายๆด้าน เช่น เด็กมีสมาธิสั้น นอนไม่หลับ พัฒนาการด้านสมองช้า และส่งผลกระทบต่อเรื้อรังที่จะติดตัวเด็กไปจนโต คือการที่เด็กขาดการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ไม่ชอบเข้าสังคม กลัวคนแปลกหน้า ขาดการวิเคราะห์ เพราะในวัยเด็ก เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้อย่างเต็มศักยภาพและมีพัฒนาการที่รวดเร็ว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาการของลูก ๆ อยู่เสมอ

เปลี่ยนจากการเล่นหน้าจอ ออกมาเล่นนอกบ้าน
การเล่นเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการในวัยเด็ก โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคม จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น มีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ผลัดกันเป็นผู้ให้และผู้รับ นอกจากนี้การปล่อยให้เด็กได้ออกไปเล่นนอกบ้านและสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้ ให้เด็กเป็นคนรู้จักสังเกต เป็นคนมีเหตุและผล และเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน หนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่คาดไม่ถึง คือ จินตนาการที่เกิดจากการเล่น จะช่วยให้ลูกๆสามารถรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดี เมื่อเจออุปสรรคหรือสิ่งไม่ถูกใจ รู้จักแพ้ ชนะ และรู้จักความผิดหวังมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ในที่สุดสามารถหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ แข็งแรง ทั้งกาย ใจ และความคิด

เปลี่ยนจากสนามเด็กเล่น มาเป็นธรรมชาติ
ก่อนอื่นเลยต้องเปลี่ยนความคิดคำว่า “สนามเด็กเล่น” ซึ่งไม่ควรกำจัดความอยู่แค่สนามเด็กเล่นต้องมีเครื่องเล่นให้เด็กได้ปีนป่ายท่านั้น เพราะทุกพื้นที่บนโลกคือสนามเด็กเล่นของเด็ก แม้แต่สวนหน้าบ้าน สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมในหมู่บ้าน หรือแม้แต่พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดและบ้าน อย่างฟอเรสต์ พาวิลเลียน ก็เป็นสถานที่ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆออกไปเล่นได้ โดยคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กเล่น ด้วยการพาไปเล่น สร้างกิจกรรมหรือเกมที่ทำให้ลูกๆได้ใช้ความคิดและขยับร่างกาย ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การที่เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด เกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นของลูกๆ นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก คือสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และระบบนิเวศน์ที่ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว

“เพราะวัยเด็ก คือวัยที่กำลังเล่นและเติบโต” การพาเด็กเข้าไปพบกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีได้อะไรเยอะกว่าคิด อย่างฟอเรสต์ พาวิลเลียน ที่มีอยู่ในโครงการ The Forestias ที่มีพื้นที่ใช้งานขนาด ประมาณ 6,500 ตารางเมตร เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ห้องจัดแสดงที่ชื่อว่า Chamber of Secret ที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของโครงการผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น นอกจากนี้ยังทำให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เกี่ยวกับ ฟอเรสต์ พาวิลเลียน ได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias